fbpx
Klenotnictví Dušák logo

Magazín Dušák

Slovníček Klenotnictví Dušák

Seznamte se s některými užitečnými hodinářskými termíny, které se vám určitě budou hodit, pokud fandíte kvalitním hodinkám.

C.O.S.C. – CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES

Je organizace založená pro kontrolu kvality strojků chronometrů a jejich certifikací. Tuto organizaci založila pětice švýcarských hodinářských kantonů Bern, Geneva, Neuchatel, Solothrn a Vaud v roce 1973. Renomované značky od té doby v laboratořích C.O.S.C. nechávají kontrolovat jakost svých strojků, přičemž ten je v období několika dní postupně vystaven pěti různým polohám a třem různým teplotám. Každý strojek prochází měřením a testy individuálně. Odchylka, kterou mohou hodinky s takto cerfitikovaným strojkem vykazovat, je -1/+6 sekund za den.

CHRONOGRAF

Hodinky, které umějí ukazovat kromě přesného okamžitého času také další časový údaj, a to nezávisle na první soustavě. Druhá soustava je tedy tvořena čítači sekund, minut a hodin a jejich zapnutí či vypnutí neovlivňuje nijak soustavu první. Chronografy se mohou dělit na dvě podskupiny, a to na modely s vlečnou ručkou a na ty bez ní – rattrapant (umožňuje měřit mezičas). Také mohou být vybaveny nulovací funkcí Flyback.

KOMPLIKACE

Kromě zobrazení času mohou mít hodinky ještě další funkce, kterým se v hodinářském žargonu říká komplikace. K těm jednodušším patří třeba datum nebo budík, k pokročilejším třeba ukazatel měsíčních fází, ukazatel rezervy nátahu nebo druhé časové zóny. K vrcholným komplikacím řadíme repetici (akustické odbíjení času pomocí malých kladívek a gongů), věčný kalendář nebo tourbillon, mnohými považovaný za královskou komplikaci. Ty úplně nejdražší a nejcennější hodinky zpravidla komplikace kombinují.

GMT – GREENWICH MEAN TIME

Středoevropský čas na nultém poledníku na hvězdárně Greenwich v Londýně je základní bod, dle kterého se seřizuje čas, a tím pádem i základní časová pásma. Ostatní pásma se řeší přidáním či odečtením hodiny. V České republice se připočítává +1 (GMT +1) a v létě smluvně +2. Touto zkratkou se označují hodinky s komplikací ukazatele druhé časové zóny. Především piloti a sběratelé leteckých mílí na nich ocení možnost sledovat kromě času aktuálního také čas „domácí“. Pro komplikaci se používají také označení „world time“, „dual time“ nebo „time zone“ a další.

TOURBILLON

Dokonale sestavený mechanismus, který má za úkol vykompenzovat, či pokud možno eliminovat vliv zemské přitažlivosti, která působí na strojek, a tím pádem i na přesnost chodu automatických hodinek. V podstatě se jedná o další oscilační nepokoj uprostřed pevné základny, který se otáčí v každé minutě okolo své osy. Tento systém vynalezl bezpochyby největší hodinářský mistr a génius Abraham Louis Breguet v roce 1795. Vývoj jde dál. Vyšším stupněm této komplikace je gyroskopický systém tourbillonu umožňující rotaci nikoli pouze horizontálně, ale všemi směry čili 3D.

VLÁSEK (SPIRÁLA)

Jemná kovová spirála, upevněná vnitřním koncem na osu setrvačky (oscilační nepokoj) a vnějším do čelisti. Je tvořena asi dvanácti obtočenými vlásku. Tato udává počet kyvů, respektive pokyvů, setrvačníkovému kolu za jednu sekundu. Těchto půlkyvů bývá pět nebo šest, což je 18 000 či 21 600 za hodinu. U vysokofrekvenčních a většinou komplikovanějších strojků se můžeme dostat až na 8 nebo 10 polokyvů za sekundu, což je 28 800, respektive 36 000 za hodinu. Vlásek patří mezi komponenty, které si většinou nedokážou samy vyrábět ani manufaktury a nechávají si jej zhotovovat na zakázku.